Säterhöjden

Samverkansprojekt mellan Stockholmsstads kommunala bolag samt tre entreprenörer. I detta projekt har Familjebostäder och Lindbäcks samverkat och uppfört 70st lägenheter.  David har som representant för Lindbäcks ansvarat för processen detaljplan fram till bygghandling samt suttit som ombud i fyra projekt tillsammans med Stockholmshem samt Familjebostäder. Två projekt står klara Säterhöjden 73st hyresrätter och Hagsätra vägen 102st hyresrätter. Filmen är under produktion där 35lgh står klara under 2022. Lådkameran med 200lgh beräknas kunna bygg startas under hösten 2022.

David Jonsson
David JonssonVD
David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han:

utvecklat varierande upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter, hyresrätt, studentboende, äldreboende, och trygghetsboenden,
erfarenhet av förskolor, kommersiella lokaler och LSS boende.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Andra Projekt

Related projects

Säterhöjden

Samverkansprojekt mellan Stockholmsstads kommunala bolag samt tre entreprenörer. I detta projekt har Familjebostäder och Lindbäcks samverkat och uppfört 70st lägenheter.  David har som representant för Lindbäcks ansvarat för processen detaljplan fram till bygghandling samt suttit som ombud i fyra projekt tillsammans med Stockholmshem samt Familjebostäder. Två projekt står klara Säterhöjden 73st hyresrätter och Hagsätra vägen 102st hyresrätter. Filmen är under produktion där 35lgh står klara under 2022. Lådkameran med 200lgh beräknas kunna bygg startas under hösten 2022.

David Jonsson
David JonssonVD
David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han:

utvecklat varierande upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter, hyresrätt, studentboende, äldreboende, och trygghetsboenden,
erfarenhet av förskolor, kommersiella lokaler och LSS boende.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Andra Projekt

Andra projekt