Konstnären

Medverkande i framtagning av ramavtal mellan Rikshem och Lindbäcks där totalt 1200 lägenheter producerades under en fem års period. David jobbade främst i tidiga lägen med affärsutvecklingsfrågor där konstnären var ett av ett tiotal projekt. Projekt fokus var energisnåla hållbara projekt med en stomme av trä. Projekten utvecklades som både Hyresrätter och bostadsrätter. Konstnären består av 102st lgh med en BTA på

David Jonsson
David JonssonVD
David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han:

utvecklat varierande upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter, hyresrätt, studentboende, äldreboende, och trygghetsboenden,
erfarenhet av förskolor, kommersiella lokaler och LSS boende.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Andra Projekt

Related projects

Konstnären

Medverkande i framtagning av ramavtal mellan Rikshem och Lindbäcks där totalt 1200 lägenheter producerades under en fem års period. David jobbade främst i tidiga lägen med affärsutvecklingsfrågor där konstnären var ett av ett tiotal projekt. Projekt fokus var energisnåla hållbara projekt med en stomme av trä. Projekten utvecklades som både Hyresrätter och bostadsrätter. Konstnären består av 102st lgh med en BTA på

David Jonsson
David JonssonVD
David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han:

utvecklat varierande upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter, hyresrätt, studentboende, äldreboende, och trygghetsboenden,
erfarenhet av förskolor, kommersiella lokaler och LSS boende.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Andra Projekt

Andra projekt