MILJÖ
ÄR ALLAS ANSVAR

Vi ska bygga klimat positive redan idag!

Klimatförändringar utgör ett globalt hot mot dagens samhälle, samtidigt som Sverige står inför en rad andra viktiga utmaningar – så som – bostadsbrist och utanförskap. Vi på Trähem anser att det är vårt ansvar som fastighetsutvecklare att arbeta med dessa viktiga frågor samtidigt.

Byggsektorn står för 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Att då bygga mer i trä, som till skillnad från betongen binder växthusgaser känns för oss inte bara rätt, utan självklart.

Men klimatutmaningarna inom byggsektorn kan inte enbart hanteras genom att betong blir trä. Städer, bostadsområden och hus måste utvecklas klimatsmart. Det innebär att samtliga lager i ett projekt behöver planeras och genomföras med hållbarhet i fokus. Vi som fastighetsutvecklare måste därför ta ansvar för hela kedjan – där vi inte bara bygger smart, utan också gör det möjligt att leva smart.

Sverige har som klimatmål att bli CO2 neutral år 2045.
Trähem ska däremot stå för förändring och vi väntar inte till 2045.