FASTIGHETSUTVECKLING
FÖR FRAMTIDEN

Trähem är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på framtiden. Vi vill efterlämna ett grönt avtryck och vara en del i samhällsomställningen till en mer hållbar värld.

Bolaget grundades 2022, men inrymmer mer än 50 års samlad kompetens inom träbyggnation av flerbostadshus och småhus. Trähems ägare har genom åren utvecklat 10 000 lägenheter.

Tack vare att varje partner sitter på unik spetskompetens, vilken sträcker sig hela vägen från skiss till sista spik kommer vi på Trähem att kunna hålla det vi lovar, utan att tappa fokus på det stora målet – en grön framtid!

David Jonsson
VD

David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han utvecklat bostäder med varierande upplåtelseformer samt samhällsfastigheter.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Henric Munde
Arkitekt

Henric är arkitekt och utbildad på KTH. Hans specialistområde är bostäder i trä. Henric har arbetat på White arkitekter i 10 år och Nyréns arkitekter 2 år. De senaste 5 åren har Henric varit anställd som chefsarkitekt på Lindbäcks bygg där han har haft en nyckelroll i att stötta företagets affärsutveckling och utveckla deras tekniska plattform. Henric har ett brett nätverk i hela Sverige och har flera utmärkelser inom sitt område.

Roger Roos
Entreprenadchef / byggherre

Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, så som igångsättning för interimsstyrelse.

Siavash Ehsanzamir
Konstruktör

Siavash är konstruktör med ett brinnande intresse för ny-teknik och utveckling. Han inledde sin karriär genom att specialisera sig inom hållfasthet och materialoptimering för huskonstruktioner. Med den kunskapen och ett intresse för större utmaningar har han tagit sig an infrastruktur-viktiga uppdrag så som Arlanda flygplats och Norvikhamn som uppdragsledare, beräkningsansvarig. Siavash älskar att få dela med sig av sin kunskap och utbildar därför högskolor, universitet och företag inom ämnet konstruktion, med fokus på trä som byggnads-material. Idag ser han fram emot sin nya utmaning att konstruera världens högsta trähus i volym-element. Siavash brukar få frågan, varför bygga i trä?
”Trä är starkare än stål och betong i förhållande till sin vikt, materialet är enkelt att arbeta med, materialet är billigt, hållbart, miljövänligt, estetiskt. Varför bygga med annat än trä?”

Mohammad Nouri
Produktionschef

Mohammad är produktionschef med en grund som byggnadsingenjör. Han har de senaste 10 åren jobbat i olika befattningar för Lindbäcks bygg och Skanska. Erfarenheterna sträcker sig från både entreprenör och beställarledet. Hans styrka är att leda entreprenader av höga flerbostadshus med trästomme. Idag är målet inställt på att bygga miljömässigt hållbara bostäder som passar alla.

Sourosh Ehsani
Byggteknisk expert

Sourosh är expert inom byggteknik och har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som VD, bostadsutvecklare, teknisk sakkunnig och forskningsingenjör. Med en specialistkompetens inom byggnadsteknik och byggnadsfysik har han exempelvis arbetat med projekt som Stadshuset i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Konserthuset i Stockholm, svenska paviljongen i Dubai Expo 2021, nyproduktion av bostäder och samhällsbyggnader. Han har hjälpt inhemska och utländska tillverkare med deras tekniska plattform för byggnadsvolymer industriellt i trä. Sourosh har senaste decenniet utbildat blivande ingenjörer och företag inom byggnadstekniska frågor.