Cesar

Ansvarig hos Sunt boende för inköp av Råmark, affärsutveckling, samt försäljning av projekt Cesar. Projekt Cesar delades in i två etapper där Skogsstjärnan består av 117 bostadsrätter och Cesar Nord av 279 hyresrätter. Projekten har utvecklats för att minska klimatavtrycket och därför producerats med stommar av trä där arkitekten valt fina fasader i trä hos många av husen. Energikrav på 56% och mobilitetsåtgärder är några av de hållbarhetaspekter som jobbats med i projekten.

David Jonsson
David JonssonVD
David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han:

utvecklat varierande upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter, hyresrätt, studentboende, äldreboende, och trygghetsboenden,
erfarenhet av förskolor, kommersiella lokaler och LSS boende.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Andra Projekt

Related projects

Cesar

Ansvarig hos Sunt boende för inköp av Råmark, affärsutveckling, samt försäljning av projekt Cesar. Projekt Cesar delades in i två etapper där Skogsstjärnan består av 117 bostadsrätter och Cesar Nord av 279 hyresrätter. Projekten har utvecklats för att minska klimatavtrycket och därför producerats med stommar av trä där arkitekten valt fina fasader i trä hos många av husen. Energikrav på 56% och mobilitetsåtgärder är några av de hållbarhetaspekter som jobbats med i projekten.

David Jonsson
David JonssonVD
David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han:

utvecklat varierande upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter, hyresrätt, studentboende, äldreboende, och trygghetsboenden,
erfarenhet av förskolor, kommersiella lokaler och LSS boende.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Andra Projekt

Andra projekt