Rosendal

Lindbäcks Boende uppför åt SBB 162 hyresrätter i stadsdelen Rosendal i Uppsala kommun med en total BTA på ca 9 100 kvm och en omslutning på ca 270 mkr. Projektet utförs av Lindbäcks Boende på forward funding åt SBB, där Lindbäcks är beställarrepresentanter till dess att inflyttning sker. En utmaning i projektet är att uppföra bostäder med låg hyra och krav på låg energiförbrukning, samtidigt som materialvalen är hållbara. För att möta detta uppförs projektet med bärande stommar och fasader i trä, spillvattenåtervinning och solceller.

I rollen som projektansvarig har Roger Roos axlat byggherreansvaret där arbete med projektering, genomförande, ekonomi och överlämnande ingår. Projektet färdigställs under Q1 2023.

Roger Roos
Roger RoosEntreprenadchef / byggherre
Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, som styrelseuppdrag för nybildade bostadsrättsföreningar.

Andra Projekt

Related projects

Rosendal

Lindbäcks Boende uppför åt SBB 162 hyresrätter i stadsdelen Rosendal i Uppsala kommun med en total BTA på ca 9 100 kvm och en omslutning på ca 270 mkr. Projektet utförs av Lindbäcks Boende på forward funding åt SBB, där Lindbäcks är beställarrepresentanter till dess att inflyttning sker. En utmaning i projektet är att uppföra bostäder med låg hyra och krav på låg energiförbrukning, samtidigt som materialvalen är hållbara. För att möta detta uppförs projektet med bärande stommar och fasader i trä, spillvattenåtervinning och solceller.

I rollen som projektansvarig har Roger Roos axlat byggherreansvaret där arbete med projektering, genomförande, ekonomi och överlämnande ingår. Projektet färdigställs under Q1 2023.

Roger Roos
Roger RoosEntreprenadchef / byggherre
Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, som styrelseuppdrag för nybildade bostadsrättsföreningar.

Andra Projekt

Andra projekt