BRF Skogsstjärnan

Lindbäcks Boende uppförde 117 bostadsrättslägenheter i stadsdelen Vega i Haninge kommun med en total BTA på ca 9 100 kvm och en omslutning på ca 350 mkr, projektet färdigställdes under 2020. Projektet fokuserade på lägenhetsvariation, hållbarhet och en levande utemiljö.

I BRF Skogsstjärnan var Roger Roos roll att som byggherre och representant i bostadsrättsföreningens styrelse leda projektet från start till färdigställande. Hans arbete innefattade bland annat projektering, försäljning, genomförande, ekonomi och överlämnande till BRF-styrelse.

Roger Roos
Roger RoosEntreprenadchef / byggherre
Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, som styrelseuppdrag för nybildade bostadsrättsföreningar.

Andra Projekt

Related projects

BRF Skogsstjärnan

Lindbäcks Boende uppförde 117 bostadsrättslägenheter i stadsdelen Vega i Haninge kommun med en total BTA på ca 9 100 kvm och en omslutning på ca 350 mkr, projektet färdigställdes under 2020. Projektet fokuserade på lägenhetsvariation, hållbarhet och en levande utemiljö.

I BRF Skogsstjärnan var Roger Roos roll att som byggherre och representant i bostadsrättsföreningens styrelse leda projektet från start till färdigställande. Hans arbete innefattade bland annat projektering, försäljning, genomförande, ekonomi och överlämnande till BRF-styrelse.

Roger Roos
Roger RoosEntreprenadchef / byggherre
Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, som styrelseuppdrag för nybildade bostadsrättsföreningar.

Andra Projekt

Andra projekt