BRF Dagsmejan

Lindbäcks Boende uppförde 203 bostadsrättslägenheter inklusive sju lokaler i Sollentuna med en total BTA på ca 23 000 kvm och en omslutning på ca 850 mkr, BRF Dagsmejan färdigställdes under 2019. Projektet visar vad som är möjligt att uppföra modulärt i trä, och dess komplexitet satte Lindbäcks byggsystem på prov. Teamet genomförde projektet med fokus på kvalitet och ekonomisk avkastning.

Roger Roos roll i projektet var att som byggherre och representant i bostadsrättsföreningens styrelse leda projektet från idé till färdigställande. I rollen ingick arbete inom projektering, försäljning, genomförande, ekonomi och överlämnande till BRF-styrelse.

Roger Roos
Roger RoosEntreprenadchef / byggherre
Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, som styrelseuppdrag för nybildade bostadsrättsföreningar.

Andra Projekt

Related projects

BRF Dagsmejan

Lindbäcks Boende uppförde 203 bostadsrättslägenheter inklusive sju lokaler i Sollentuna med en total BTA på ca 23 000 kvm och en omslutning på ca 850 mkr, BRF Dagsmejan färdigställdes under 2019. Projektet visar vad som är möjligt att uppföra modulärt i trä, och dess komplexitet satte Lindbäcks byggsystem på prov. Teamet genomförde projektet med fokus på kvalitet och ekonomisk avkastning.

Roger Roos roll i projektet var att som byggherre och representant i bostadsrättsföreningens styrelse leda projektet från idé till färdigställande. I rollen ingick arbete inom projektering, försäljning, genomförande, ekonomi och överlämnande till BRF-styrelse.

Roger Roos
Roger RoosEntreprenadchef / byggherre
Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, som styrelseuppdrag för nybildade bostadsrättsföreningar.

Andra Projekt

Andra projekt