Expo 2020 Dubai

Innovation, kunskap och hållbara samhällslösningar i fokus för Sveriges förslag på världsutställningen Expo2020 i Dubai. I den svenska paviljongen the Forest, en klimatsmart byggnad helt byggd i trä, synliggörs svensk innovation och hållbara lösningar som hjälper världen att ställa om till en mer grön, rättvis och hållbar riktning. Den 18 meter höga paviljongen är byggd helt i trä från skog i Dalarna. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. Sourosh ansvarade för byggnadens tekniska och fysikaliska frågor.

Sourosh Ehsani
Sourosh EhsaniByggteknisk expert
Sourosh är expert inom byggteknik och har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som VD för ett bostadsutvecklingsföretag, teknisk sakkunnig och forskningsingenjör. Med en specialist-kompetens inom byggnadsteknik och byggnadsfysik har han exempelvis arbetat med projekt som Stadshuset i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Konserthuset i Stockholm, svenska paviljongen i Dubai Expo 2021, nyproduktion av bostäder och samhällsbyggnader. Han har hjälpt inhemska och utländska tillverkare med deras tekniska plattform för byggnadsvolymer industriellt i trä. Sourosh har senaste decenniet utbildat blivande ingenjörer och företag inom byggnadstekniska frågor.

Andra Projekt

Related projects

Expo 2020 Dubai

Innovation, kunskap och hållbara samhällslösningar i fokus för Sveriges förslag på världsutställningen Expo2020 i Dubai. I den svenska paviljongen the Forest, en klimatsmart byggnad helt byggd i trä, synliggörs svensk innovation och hållbara lösningar som hjälper världen att ställa om till en mer grön, rättvis och hållbar riktning. Den 18 meter höga paviljongen är byggd helt i trä från skog i Dalarna. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. Sourosh ansvarade för byggnadens tekniska och fysikaliska frågor.

Sourosh Ehsani
Sourosh EhsaniByggteknisk expert
Sourosh är expert inom byggteknik och har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som VD för ett bostadsutvecklingsföretag, teknisk sakkunnig och forskningsingenjör. Med en specialist-kompetens inom byggnadsteknik och byggnadsfysik har han exempelvis arbetat med projekt som Stadshuset i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Konserthuset i Stockholm, svenska paviljongen i Dubai Expo 2021, nyproduktion av bostäder och samhällsbyggnader. Han har hjälpt inhemska och utländska tillverkare med deras tekniska plattform för byggnadsvolymer industriellt i trä. Sourosh har senaste decenniet utbildat blivande ingenjörer och företag inom byggnadstekniska frågor.

Andra Projekt

Andra projekt