Barkarby Kronan

Nyproduktion av 276 bostäder och tre lokaler. Projektet är det sista bygget i den första etappen av Barkarbystadens utbyggnad, där det gamla flygfältet tillsammans med Veddesta industriområde på sikt kommer att förvandlas till en helt ny stad. Ansvarig entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg AB. Som fuktsakkunnig ansvarade Sourosh för byggnadens fuktsäkerhetsfrågor under projektering och produktion. I uppdraget ingår att kvalitetssäkra byggnadens hållbarhet och funktion över förvaltningstiden.

Sourosh Ehsani
Sourosh EhsaniByggteknisk expert
Sourosh är expert inom byggteknik och har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som VD för ett bostadsutvecklingsföretag, teknisk sakkunnig och forskningsingenjör. Med en specialist-kompetens inom byggnadsteknik och byggnadsfysik har han exempelvis arbetat med projekt som Stadshuset i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Konserthuset i Stockholm, svenska paviljongen i Dubai Expo 2021, nyproduktion av bostäder och samhällsbyggnader. Han har hjälpt inhemska och utländska tillverkare med deras tekniska plattform för byggnadsvolymer industriellt i trä. Sourosh har senaste decenniet utbildat blivande ingenjörer och företag inom byggnadstekniska frågor.

Andra Projekt

Related projects

Barkarby Kronan

Nyproduktion av 276 bostäder och tre lokaler. Projektet är det sista bygget i den första etappen av Barkarbystadens utbyggnad, där det gamla flygfältet tillsammans med Veddesta industriområde på sikt kommer att förvandlas till en helt ny stad. Ansvarig entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg AB. Som fuktsakkunnig ansvarade Sourosh för byggnadens fuktsäkerhetsfrågor under projektering och produktion. I uppdraget ingår att kvalitetssäkra byggnadens hållbarhet och funktion över förvaltningstiden.

Sourosh Ehsani
Sourosh EhsaniByggteknisk expert
Sourosh är expert inom byggteknik och har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som VD för ett bostadsutvecklingsföretag, teknisk sakkunnig och forskningsingenjör. Med en specialist-kompetens inom byggnadsteknik och byggnadsfysik har han exempelvis arbetat med projekt som Stadshuset i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Konserthuset i Stockholm, svenska paviljongen i Dubai Expo 2021, nyproduktion av bostäder och samhällsbyggnader. Han har hjälpt inhemska och utländska tillverkare med deras tekniska plattform för byggnadsvolymer industriellt i trä. Sourosh har senaste decenniet utbildat blivande ingenjörer och företag inom byggnadstekniska frågor.

Andra Projekt

Andra projekt