Sourosh Ehsani

Sourosh Ehsani
Byggteknisk expert

Sourosh är expert inom byggteknik och har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som VD, bostadsutvecklare, teknisk sakkunnig och forskningsingenjör. Med en specialistkompetens inom byggnadsteknik och byggnadsfysik har han exempelvis arbetat med projekt som Stadshuset i Uppsala, Kulturhuset i Stockholm, Konserthuset i Stockholm, svenska paviljongen i Dubai Expo 2021, nyproduktion av bostäder och samhällsbyggnader. Han har hjälpt inhemska och utländska tillverkare med deras tekniska plattform för byggnadsvolymer industriellt i trä. Sourosh har senaste decenniet utbildat blivande ingenjörer och företag inom byggnadstekniska frågor.

Referensprojekt

Barkarby Kronan

Nyproduktion av 276 bostäder och tre lokaler. Projektet är det sista bygget i den första etappen av Barkarbystadens utbyggnad, där det gamla flygfältet tillsammans med Veddesta industriområde på sikt kommer att förvandlas till en helt ny stad. Ansvarig entreprenör för projektet var Lindbäcks Bygg AB. Som fuktsakkunnig ansvarade Sourosh för byggnadens fuktsäkerhetsfrågor under projektering och produktion. I uppdraget ingår att kvalitetssäkra byggnadens hållbarhet och funktion över förvaltningstiden.

Innovation, kunskap och hållbara samhällslösningar i fokus för Sveriges förslag på världsutställningen Expo2020 i Dubai. I den svenska paviljongen the Forest, en klimatsmart byggnad helt byggd i trä, synliggörs svensk innovation och hållbara lösningar som hjälper världen att ställa om till en mer grön, rättvis och hållbar riktning. Den 18 meter höga paviljongen är byggd helt i trä från skog i Dalarna. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. Sourosh ansvarade för byggnadens tekniska och fysikaliska frågor.

Expo 2020 Dubai

Kassmyraåsen

Sourosh ansvarar för byggnadstekniska och byggnadsfysikaliska frågor på Kassmyraåsen.

Projektet avser en ny stadsdel innehållande ca 500 bostäder, förskola, lokaler och anläggningar.
Området formas till en ny familjevänlig stadsdel bestående av bostadsrätter, hyresrätter och stadsradhus. Byggnaderna byggs industriellt delvis i planelement och volymer i trä. Byggnaderna ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Guld.