Siavash Ehsanzamir

Siavash Ehsanzamir
Konstruktör

Siavash är konstruktör med ett brinnande intresse för ny-teknik och utveckling. Han inledde sin karriär genom att specialisera sig inom hållfasthet och materialoptimering för huskonstruktioner. Med den kunskapen och ett intresse för större utmaningar har han tagit sig an infrastruktur-viktiga uppdrag så som Arlanda flygplats och Norvikhamn som uppdragsledare, beräkningsansvarig. Siavash älskar att få dela med sig av sin kunskap och utbildar därför högskolor, universitet och företag inom ämnet konstruktion, med fokus på trä som byggnads-material. Idag ser han fram emot sin nya utmaning att konstruera världens högsta trähus i volym-element. Siavash brukar få frågan, varför bygga i trä?
”Trä är starkare än stål och betong i förhållande till sin vikt, materialet är enkelt att arbeta med, materialet är billigt, hållbart, miljövänligt, estetiskt. Varför bygga med annat än trä?”

Referensprojekt

Granaterna

Bara några hundra meter från Tyresö centrum ligger Bollmora Backe och projekt Brf Almandinen och Brf Granaterna. Projektet omfattar fyra stycken lamellhus och fyra punkthus – tillsammans med generös grönska och fin kvarterskänsla Brf Almandinen består av 145 lägenheter, 1-4 rok. Varje lägenhet har tillgång till egen balkong, fransk bal­kong eller uteplats i markplan. Under byggnaderna kommer det finnas parkeringsgarage. Byggnaden ska certifieras enligt Guld Miljöbyggnad 3.1.
Siavash har som konstruktör ansvarat för att utvärdera byggbarheten i tidigt skede och optimera stomlösningen efter modulsystem.
Stockholm Norvik Hamn är en helt ny roro- och containerhamn på bästa tänkbara läge i Östersjön. Kort insegling och effektiva transportanslutningar ger direkt tillgång till en av Europas snabbaste växande regioner. Det är inte endast en hamn som byggs utan även vägar, tunnlar, broar, järnvägsspår med mera. I anslutning för dessa så byggs kontorsbyggnad och anläggningsbyggnader där Siavash varit ansvarig konstruktör. Siavash behövde i detta projekt tackla utmaningar i detta projekt så som kust-vindar, explosionslaster, tunga fordon och beakta framtida expansionsmöjligheter av byggnaderna.

Stockholm Norvik Hamn

Arlanda flygplats-Driftområdet

Som del av utvecklingsplanerna för flygplatsen byggs Arlanda Nya driftområdet som ett modernt, funktionellt och miljöanpassat driftområde för flygplatsens fordon. Det nya driftområdet består av cirka 15 byggnader med diverse verksamheter. Totalt investeras cirka 1,1 miljarder kronor i projektet. Siavash roll i projektet har varit uppdragsledare och beräkningsansvarig för byggnaderna i driftområdet vilket inkluderar nybyggnationer och ombyggnationer. Bygghandlingar, rivningshandlingar, montageordning, arbetsordning, tid och budgetplanering, 3D modeller och relationshandlingar har levererats enligt beställarens anvisningar. Siavash har varit delaktig genom hela processen, från tidigt skede fram till överlämning.