Roger Roos

Roger Roos
Entreprenadchef / byggherre

Roger är entreprenadchef/byggherre och utbildad byggnadsingenjör. Han har i 20 års tid arbetat med nyproduktion av bostäder, bland annat för Byggnadsfirman Viktor Hanson och HSB Bostad. De senaste 15 åren har han varit anställd inom Lindbäckskoncernen i flera ledande positioner. Hans ansvarsområden har täckt såväl projektutveckling, produktion, eftermarknad, så som igångsättning för interimsstyrelse.

Referensprojekt

Rosendal

Lindbäcks Boende uppför åt SBB 162 hyresrätter i stadsdelen Rosendal i Uppsala kommun med en total BTA på ca 9 100 kvm och en omslutning på ca 270 mkr. Projektet utförs av Lindbäcks Boende på forward funding åt SBB, där Lindbäcks är beställarrepresentanter till dess att inflyttning sker. En utmaning i projektet är att uppföra bostäder med låg hyra och krav på låg energiförbrukning, samtidigt som materialvalen är hållbara. För att möta detta uppförs projektet med bärande stommar och fasader i trä, spillvattenåtervinning och solceller.

I rollen som projektansvarig har Roger Roos axlat byggherreansvaret där arbete med projektering, genomförande, ekonomi och överlämnande ingår. Projektet färdigställs under Q1 2023.

Lindbäcks Boende uppförde 117 bostadsrättslägenheter i stadsdelen Vega i Haninge kommun med en total BTA på ca 9 100 kvm och en omslutning på ca 350 mkr, projektet färdigställdes under 2020. Projektet fokuserade på lägenhetsvariation, hållbarhet och en levande utemiljö.

I BRF Skogsstjärnan var Roger Roos roll att som byggherre och representant i bostadsrättsföreningens styrelse leda projektet från start till färdigställande. Hans arbete innefattade bland annat projektering, försäljning, genomförande, ekonomi och överlämnande till BRF-styrelse.

BRF Skogsstjärnan

BRF Dagsmejan

Lindbäcks Boende uppförde 203 bostadsrättslägenheter inklusive sju lokaler i Sollentuna med en total BTA på ca 23 000 kvm och en omslutning på ca 850 mkr, BRF Dagsmejan färdigställdes under 2019. Projektet visar vad som är möjligt att uppföra modulärt i trä, och dess komplexitet satte Lindbäcks byggsystem på prov. Teamet genomförde projektet med fokus på kvalitet och ekonomisk avkastning.

Roger Roos roll i projektet var att som byggherre och representant i bostadsrättsföreningens styrelse leda projektet från idé till färdigställande. I rollen ingick arbete inom projektering, försäljning, genomförande, ekonomi och överlämnande till BRF-styrelse.