Rikshem designhus

Rikshem beslutade 2013 att ta fram ett typhusplattform tillsammans med Lindbäck bygg.  Avtalet gällde 3år med en volym om 1500-3000 lägenheter i trä. Henric var anställd på white arkitekter och ansvarig arkitekt för framtagandet av plattformen. Totalt byggdes ca 2000 lägenheter inom avtalet där Henric var ansvarig arkitekt för merparten av projekten.

Två fina exempel är konstnären i Uppsala samt Flyttfågeln i Umeå

Henric Munde
Henric MundeArkitekt
Henric är arkitekt och utbildad på KTH. Hans specialistområde är bostäder i trä. Henric har arbetat på White arkitekter i 10 år och Nyréns arkitekter 2 år. De senaste 5 åren har Henric varit anställd som chefsarkitekt på Lindbäcks bygg där han har haft en nyckelroll i att stötta företagets affärsutveckling och utveckla deras tekniska plattform. Henric har ett brett nätverk i hela Sverige och har flera utmärkelser inom sitt område.

Andra Projekt

Related projects

Rikshem designhus

Rikshem beslutade 2013 att ta fram ett typhusplattform tillsammans med Lindbäck bygg.  Avtalet gällde 3år med en volym om 1500-3000 lägenheter i trä. Henric var anställd på white arkitekter och ansvarig arkitekt för framtagandet av plattformen. Totalt byggdes ca 2000 lägenheter inom avtalet där Henric var ansvarig arkitekt för merparten av projekten.

Två fina exempel är konstnären i Uppsala samt Flyttfågeln i Umeå

Henric Munde
Henric MundeArkitekt
Henric är arkitekt och utbildad på KTH. Hans specialistområde är bostäder i trä. Henric har arbetat på White arkitekter i 10 år och Nyréns arkitekter 2 år. De senaste 5 åren har Henric varit anställd som chefsarkitekt på Lindbäcks bygg där han har haft en nyckelroll i att stötta företagets affärsutveckling och utveckla deras tekniska plattform. Henric har ett brett nätverk i hela Sverige och har flera utmärkelser inom sitt område.

Andra Projekt

Andra projekt