Planen 4

Lindbäcks Bygg uppförde åt Rikshem 99 lägenheter fördelat på ca 7000 kvm BTA. Projektets genomfördes med industriell träbyggnadsteknik men med spännande snitt i materialen trä och betong.

Mohammad Nouris roll i Planen 4 var att som arbetschef etablera en fungerande produktionsenhet utanför det huvudsakliga affärsområdet. Ansvara för ekonomi, myndighet och beställarkontakt. Följa upp att genomförarande och kvalitet leveredes mot beställarens förväntningar.

Mohammad Nouri
Mohammad NouriProduktionschef
Mohammad är produktionschef med en grund som byggnadsingenjör. Han har de senaste 10 åren jobbat i olika befattningar för Lindbäcks bygg och Skanska. Erfarenheterna sträcker sig från både entreprenör och beställarledet. Hans styrka är projektledning av höga flerbostadshus med trästomme. Idag är målet inställt på att bygga miljömässigt hållbara bostäder som passar alla.

Andra Projekt

Related projects

Planen 4

Lindbäcks Bygg uppförde åt Rikshem 99 lägenheter fördelat på ca 7000 kvm BTA. Projektets genomfördes med industriell träbyggnadsteknik men med spännande snitt i materialen trä och betong.

Mohammad Nouris roll i Planen 4 var att som arbetschef etablera en fungerande produktionsenhet utanför det huvudsakliga affärsområdet. Ansvara för ekonomi, myndighet och beställarkontakt. Följa upp att genomförarande och kvalitet leveredes mot beställarens förväntningar.

Mohammad Nouri
Mohammad NouriProduktionschef
Mohammad är produktionschef med en grund som byggnadsingenjör. Han har de senaste 10 åren jobbat i olika befattningar för Lindbäcks bygg och Skanska. Erfarenheterna sträcker sig från både entreprenör och beställarledet. Hans styrka är projektledning av höga flerbostadshus med trästomme. Idag är målet inställt på att bygga miljömässigt hållbara bostäder som passar alla.

Andra Projekt

Andra projekt