Arlanda flygplats-Driftområdet

Som del av utvecklingsplanerna för flygplatsen byggs Arlanda Nya driftområdet som ett modernt, funktionellt och miljöanpassat driftområde för flygplatsens fordon. Det nya driftområdet består av cirka 15 byggnader med diverse verksamheter. Totalt investeras cirka 1,1 miljarder kronor i projektet. Siavash roll i projektet har varit uppdragsledare och beräkningsansvarig för byggnaderna i driftområdet vilket inkluderar nybyggnationer och ombyggnationer. Bygghandlingar, rivningshandlingar, montageordning, arbetsordning, tid och budgetplanering, 3D modeller och relationshandlingar har levererats enligt beställarens anvisningar. Siavash har varit delaktig genom hela processen, från tidigt skede fram till överlämning.

Siavash Ehsanzamir
Siavash EhsanzamirKonstruktör
Siavash är konstruktör med ett brinnande intresse för ny teknik och utveckling. Han inledde sin karriär genom att specialisera sig inom hållfasthet och materialoptimering i huskonstruktioner. Med den kunskapen och ett intresse för större utmaningar har han tagit sig an viktiga uppdrag så som, Arlanda flygplats, och Norvikhamn. Siavash älskar att dela med sig av sin kunskap och utbildar därför vid högskolor, universitet och företag inom ämnet konstruktion, med fokus på trä som byggnads-material. Idag ser han fram emot sin nya utmaning att konstruera världens högsta trähus i volyme-lement. Siavash brukar få frågan, varför bygga i trä?

Andra Projekt

Related projects

Arlanda flygplats-Driftområdet

Som del av utvecklingsplanerna för flygplatsen byggs Arlanda Nya driftområdet som ett modernt, funktionellt och miljöanpassat driftområde för flygplatsens fordon. Det nya driftområdet består av cirka 15 byggnader med diverse verksamheter. Totalt investeras cirka 1,1 miljarder kronor i projektet. Siavash roll i projektet har varit uppdragsledare och beräkningsansvarig för byggnaderna i driftområdet vilket inkluderar nybyggnationer och ombyggnationer. Bygghandlingar, rivningshandlingar, montageordning, arbetsordning, tid och budgetplanering, 3D modeller och relationshandlingar har levererats enligt beställarens anvisningar. Siavash har varit delaktig genom hela processen, från tidigt skede fram till överlämning.

Siavash Ehsanzamir
Siavash EhsanzamirKonstruktör
Siavash är konstruktör med ett brinnande intresse för ny teknik och utveckling. Han inledde sin karriär genom att specialisera sig inom hållfasthet och materialoptimering i huskonstruktioner. Med den kunskapen och ett intresse för större utmaningar har han tagit sig an viktiga uppdrag så som, Arlanda flygplats, och Norvikhamn. Siavash älskar att dela med sig av sin kunskap och utbildar därför vid högskolor, universitet och företag inom ämnet konstruktion, med fokus på trä som byggnads-material. Idag ser han fram emot sin nya utmaning att konstruera världens högsta trähus i volyme-lement. Siavash brukar få frågan, varför bygga i trä?

Andra Projekt

Andra projekt