Mohammad Nouri

Mohammad Nouri
Produktionschef

Mohammad är produktionschef med en grund som byggnadsingenjör. Han har de senaste 10 åren jobbat i olika befattningar för Lindbäcks bygg och Skanska. Erfarenheterna sträcker sig från både entreprenör och beställarledet. Hans styrka är att leda entreprenader av höga flerbostadshus med trästomme. Idag är målet inställt på att bygga miljömässigt hållbara bostäder som passar alla.

Referensprojekt

Planen 4

Lindbäcks Bygg uppförde åt Rikshem 99 lägenheter fördelat på ca 7000 kvm BTA. Projektets genomfördes med industriell träbyggnadsteknik men med spännande snitt i materialen trä och betong.

Mohammad Nouris roll i Planen 4 var att som arbetschef etablera en fungerande produktionsenhet utanför det huvudsakliga affärsområdet. Ansvara för ekonomi, myndighet och beställarkontakt. Följa upp att genomförarande och kvalitet leveredes mot beställarens förväntningar.

Lindbäcks Bygg upphandlades av Dalhälls Fastigheter att bygga 104 hyreslägenheter fördelat på ca 9800 kvm BTA i Nyköping. Projektets genomfördes med industriell träbyggnadsteknik i stomme men även stora delar av fasaden.

I egenskap som arbetschef drev Mohammad Nouri var huvuduppgifterna att ansvara för ekonomi, tillsätta projektresurser, bevaka och förankra rutiner i produktion men framförallt upprätthålla en god beställarkontakt.

Kv Jakten