David Jonsson

David Jonsson
VD

David är VD och har med sina 20 år inom projektutvecklings- och byggbranschen en gedigen erfarenhet av och kunskap om de processer som krävs i dagens samhällsbyggande. Med inriktning inom bostads- och samhällsfastigheter bidrar han med kunskap inom affärsutveckling, industriellt byggande och ett brett kontaktnät i branschen. David har ansvarat och varit delaktig i uppförande av ca 7000 bostäder Mälardalsområdet.

Vidare har han utvecklat bostäder med varierande upplåtelseformer samt samhällsfastigheter.

Med den bredd och spetskompetens som finns inom Trähems partnergrupp har det växt fram en stark drivkraft att utveckla CO2 neutrala bostäder.

Referensprojekt

Säterhöjden

Stockholmshusen är ett Samverkansprojekt mellan Stockholmsstads kommunala bolag samt tre entreprenörer. I Säterhöjden har Familjebostäder och Lindbäcks samverkat och uppfört 70st lägenheter. David har som representant för entreprenören ansvarat för processen detaljplan fram till bygghandling, samt agerat ombud i fyra projekt tillsammans med Stockholmshem och Familjebostäder. Säterhöjden och Hagsätra vägen har tagits i bruk av hyresgäster. Filmen är under produktion där 35lgh står klara under 2022. Lådkameran med sina 200lgh beräknas kunna bygg startas under hösten 2022.

Ansvarig hos Sunt boende för inköp av Råmark, affärsutveckling, samt försäljning av projekt Cesar. Projekt Cesar är indelat i två etapper där Skogsstjärnan består av 117 bostadsrätter och Cesar Nord av 279 hyresrätter. Bostäderna har utvecklats för att minska klimatavtrycket och därför producerats med stommar av trä och vackra fasader i thermowood. Energikrav på 56% och mobilitetsåtgärder är några av de hållbarhetsaspekter som jobbats med i projekten.

Cesar

Konstnären

Medverkande i framtagning av ramavtal mellan Rikshem och Lindbäcks där totalt 1200 lägenheter producerades under en fem års period. David jobbade främst i tidiga lägen med affärsutvecklingsfrågor där konstnären var ett av tiotal projekt. Projekt fokus var energisnåla hållbara bostäder med en stomme av trä. Projekten utvecklades som både Hyresrätter och bostadsrätter. Konstnären är en BRF med 102lgh.