Trähem lämnade tillsammans med våra samarbetsparter STOS och Campus arkitekter ett tävlingsbidrag för markanvisning som hamnade på andra plats.

Relaterade nyheter